Oca 06

Android’de uygulamamız arkaplanda bir şeylerle meşgulken kullanıcıya o sırada bir uyarı verilmesini ve kullanıcının arkada işleyen konu hakkında bilgi sahibi olmasını isteyebiliriz. Çünkü bu esnada kullanıcıyı bilgilendirmezsek programın takıldığını yâda kendisine verilen işlemi yerine getirmediğini düşünüp uygulamayı kapatabilir, telefonundan kaldırabilir.

Kullanıcıyı uyarmanın birden çok yolu var. (Toast, AlertDialog, ProgressDialog vb.)

Daha önce Toast ve AlertDialog ile ilgili örnekler yaptığımız için bugün ProgressDialog kullanımının nasıl olduğuna bakalım.
Devamını Oku »

Etiketler:
Ara 28

Bugünkü makalemizde daha önceden başka bir örneğini yaptığımız SeekBar nesnesine bir ses dosyasını entegre edelim ve SeekBar nesnesi aracılığıyla müziğin sesinin nasıl arttırılıp azaltılabileceğini gösterelim.

Öncelikle yeni bir android projesi açalım.

Hemen ardından res dosyası altına seslerimizin tutulacağı “raw” isimli bir klasör açalım. ( Burada klasör adı olarak ben “raw” adını verdim. Siz daha farklı isimlendirebilirsiniz. )

13.1

Ses dosyalarımızı bu klasör içerisine kopyalayalım.

Devamını Oku »

Etiketler:
Ara 23

Silme ve güncelleme işlemlerini bir önceki uygulamamız üzerinden anlatarak devam edeceğiz. Öncelikle ekran tasarımımıza Sil ve Güncelle diye iki buton ekliyor, butonların click olaylarını veriyoruz.

Ardından Sil fonksiyonunu yazalım ve sil butonun click olayı içerisinde bu fonkiyonu çalıştıralım.

Burada çok basit bir silme işlemi yapalım.

private void silme(String id) 
       {
       	SQLiteDatabase db= ogrenciler.getReadableDatabase();
		db.delete("ogrenciisim", "id"+"=?", new String[] {id});
       }

Devamını Oku »

Etiketler:
Ara 20

Android uygulamalarımızda veritabanı olarak genelde SQLite dediğimiz açık kaynak kodlu veritabanı kullanılır. Bu veritabanı, android ile beraber kullanıldığında hızlı çalışır ve performansı yüksektir.

Android de veri tabanı uygulaması yapmak için öncelikle yeni bir proje açalım. Bu yeni projenin başlangıç sayfasına veri tabanı işlemlerini yapacağımız tasarımı oluşturalım.

17-1

Burada basit bir tasarım ekranı oluşturduk. Kullanıcıdan adı ve soyadı bilgisini alıp veri tabanına kaydedeceğiz, listeleyeceğiz ve arama yaptıracağız.

Devamını Oku »

Etiketler:
Ara 17

Uygulamamız çalıştırıldığında birkaç saniyelik bir tanıtım ekranının görüntülenmesini ardından uygulamamızın ana menüsüne geçilmesini isteyebiliriz. Bu uygulamanın reklamını yapan bir sayfa olabileceği gibi, uygulamayı temsil eden bir sayfa da olabilir.

Böyle bir sayfa yapmak için uygulamamız içerisinde thread yapısı kullanmamız gerekir.

Öncelikle yeni bir proje oluşturalım. Ardından uygulamamıza splash isminde bir sayfa ekleyelim. Sayfanın gerekli ayarlamalarını yapalım. (layout dosyası,java dosyası ve AndroidManifest kaydı)

Ardından splash ekranımıza, layout kısmındaki sayfa görünümünden bir imageView ekleyip, Properties kısmında bu imageView’ın Src özelliği aracılığıyla nesne içerisine uygulamayı temsil eden bir resim ekleyelim.

Şimdi projemizin başlangıç sayfası olan MainActivity sayfasının .java uzantılı class yapısı içerisine girelim. Ve yeni bir thread oluşturalım.

Devamını Oku »

Etiketler:
Ara 12

Option menü cihazın “Menu” tuşuna basıldığında aşağıdan açılan menüdür. Seçenek sayısı 6 taneye kadarsa hepsi orda görünür, 6′dan fazla ise 6. seçenek “more” olur ve diğer seçenekleri onu kullanarak görebiliriz.

Proje içerisinde Option Menu oluşturmadan önce projeye iki yeni sayfa ekleyelim. Option menüden bu iki sayfaya link vereceğiz. Ardından eclipse altında proje dosyasında, res klasörünün altındaki menü klasörüne sağ tıklayalım.

New –> Android XML File diyelim. İsmini girerek projeye yeni bir menü ekleyelim. (Ben menum adını verdim.) Eklenen menünün .xml uzantılı yapısı içerisine girelim. Buraya menüde çıkacak nesneleri eklemeliyiz. İçerisine aşağıdakine benzer bir xml yapısı yazabiliriz.

Devamını Oku »

Etiketler:
Ara 11

Bundle ile sayfalar arası veri göndermek için öncelikle iki ayrı sayfa oluşturalım.Sayfalardan birine bir buton ekleyip Click özelliğini verelim.Şimdi aynı sayfanın .java uzantılı class yapısı içerisine bir Bundle tanımlaması yapalım.

Button veriGonder;
Bundle yardimci;

Şimdi OnCreate() metodu içerisinde yeni bir Bundle yaratalım ve “veriCek ” isimli değişken oluşturup içerisine “Merhaba Dünya ” diye bir veri ekleyelim.

yardimci = new Bundle();
yardimci.putString("veriCek", "Merhaba Dünya");

Devamını Oku »

Etiketler:
Ara 11

Android içerisinde ListView kullanımının nasıl olduğuna dair küçük bir örnek yapalım.İstersek öncelikle uygulamamız üzerinde yeni bir sayfa oluşturalım.Ardından sayfanın gerekli ayarlamalarını yapalım.

Sayfamıza Palette bileşeni altından bir adet ListView bileşeni ekleyelim. Yada bu bileşeni sayfanın xml kod yapısı içerisine girip, ListView’ın xml kodunu yazarak da ekleyebiliriz.
Devamını Oku »

Etiketler:
Ara 10

Android de proje geliştirirken Bluetooh özelliğini kullanmak isteyebiliriz. Bu nedenle, uygulamamız içerisinde Bluetooth’ u açıp kapatma ve görünür yapma gibi işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini içeren küçük bir örnek yapalım.

Öncelikle yeni bir sayfa oluşturalım.Daha sonra sayfamıza üç adet buton ekleyelim. Butonlardan birine “Bluetooth’u Aç”, birine “Görünür Yap”, diğerine ise “Bluetooh’u Kapat” isimlerini verelim ve butonların click metodlarını oluşturalım.

Her zamanki tanımlamalarımızı yapalım.

Button ac;
Button kapat;
Button gorunurYap;
TextView durum;

Devamını Oku »

Etiketler:
Ara 09

SeekBar projemiz içerisinde ses açma, renk değiştirme vb. birçok işlemi yapmamızı sağlayan sağa sola, yukarı aşağıya sürükleyerek çalışan çubuğa verilen isimdir.

Şimdi basit bir SeekBar örneği yapalım.

Öncelikle yeni bir sayfa oluşturup gerekli ayarlamaları yapalım.Ardından projeye SeekBar nesnesi ekleyelim. Bu nesneyi Palette altından görsel olarak ekleyebileceğimiz gibi sayfanın xml yapısı içerisinden de ekleyebiliriz.

Devamını Oku »

Etiketler: