Yurt Otomasyonu | Kullanıcı Girişi

YAZAR: Kübra ATLI

kullaniciGirisi

Merhaba arkadaşlar, artık C# formlarını oluşturarak projemize başlıyoruz.

Öncelikle kullanıcı girişi için form oluşturmalıyız. Ben kullanıcı giriş formu için şekildeki gibi bir giriş tasarladım, tasarım sizlere kalmış istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Daha sonra projemize, C# ile SQL Server’a bağlanıp verileri okuma ve yazma işlemleri için referans olarak aşağıdaki satırları eklememiz gerekiyor.

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;


İçeriğimiz aşağıdaki gibi. Bağlantınızı kontrol edin öncelikle. Server Explorer -> Data Connections’a bilgilerinizi girerek bağlantınızı eklemeyi unutmayın arkadaşlar.

namespace YurtOtomasyonu
{
  public partial class KullaniciGirisi : Form
  {
    public KullaniciGirisi()
    {
      InitializeComponent();
    }

    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=ServerName; Initial Catalog=VeritabanıAdınız; Integrated Security= true; User Id=sa; Password=Şifreniz");

    private void btn_girisYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      AnaMenu m = new AnaMenu();
      try
      {
        baglanti.Open(); //Bağlantıyı açıyoruz.

        //Sorgumuzu yaratıyoruz.
        string sql = "SELECT * FROM Personel WHERE Personel_Ad=@Personel_Ad AND TC_No=@TC_No"; 

//Sql sorgularımızı gerçekleştirmek için SqlCommand nesnesi yaratıyoruz. Parametre olarak sorgu ve bağlantıyı (sql, baglanti) gönderiyoruz.
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, baglanti);
//ExecuteReader SQL cümleciklerinin select komutu içerdiği durumlarda genellikle kullanılır.
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Personel_Ad", txtB_kullaniciAdi.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@TC_No", txtB_Sifre.Text);
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        if(dr.Read())
        {
//Eğer okumuşsa AnaMenu adlı formu göster.
//Bulunduğumuz formu sakla ve bağlantıyı kapat.
          m.Show();
          this.Hide();
          baglanti.Close();
        }


//Eğer okumamış ise, yani veritabanımızdaki Personel adlı tablomuzdaki Personel Ad ve Şifre ile uymuyorsa, böyle birisi yok ise giriş sağlanamaz.     
    else
        {
          MessageBox.Show("Yanlış Giriş!", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
          m.Hide();
          baglanti.Close();
        }

      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        baglanti.Close();
      } 
    }

    private void btn_Cikis_Click(object sender, EventArgs e)
    {
//Çıkış butonumuza tıkladığımızda formu kapatıyoruz. 
//Application.Exit(); ile uygulamamızı sonlandıradabiliriz. 
      this.Close();
    } 
    } 
  }
 • AnaMenu adlı formumuz aşağıda görüldüğü gibi, eğer giriş sağlanırsa bu formumuz açılacak.
 • anamenu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *