Eyl 08

YAZAR: Kübra ATLI

Merhaba arkadaşlar!

Bu yazımda öğrenci işlemleri adlı formumuzu anlatacağım. Tasarımı aşağıdaki şekilde.

OgrenciIlslemleri

Burada görmüş olduğunuz gibi Genel Bilgileri Düzenle, Kimlik Bilgileri Düzenle gibi butonlarımız var. Bunları düzenlemeyi yaptığımız formlara kolay ulaşım sağlayabilmek için eklemeyi düşündüm. Öğrenci Sil için farklı bir form daha oluşturdum. Tasarımı aşağıdaki şekilde.

ogrenciSil

Kodlarımız ile devam edelim.

  public partial class OgrenciIslemleri : Form
  {
    public static string TCNo;
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=...; Initial Catalog=...; Integrated Security= true; User Id=...; Password=...");

    public OgrenciIslemleri()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
    //Öğrenci Sil butonumuza tıklanıldığında ilgili formumuz açılsın.
    private void button_OgrenciSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Close();
      OgrenciSil os = new OgrenciSil();
      os.Show();
      this.Close();
    }
    //Genel Bilgileri Düzenle formumuz açılsın.
    private void button_genelBilgileriDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      KayitIslemleriGenelBilgilerDuzenle kgbD = new KayitIslemleriGenelBilgilerDuzenle();
      kgbD.Show();
      this.Close();
    }
    //Kimlik Bilgilerini Düzenle formumuz açılsın.
    private void button_KimlikBilgileriDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      KayitIslemleriKimlikBilgileriDuzenle kgbD = new KayitIslemleriKimlikBilgileriDuzenle();
      kgbD.Show();
      this.Close();
    }
    //İletişim Bilgilerini Düzenle formumuz açılsın.
    private void button_IletisimBilgileriDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      KayitIslemleriIletisimBilgileriDuzenle kgbD = new KayitIslemleriIletisimBilgileriDuzenle();
      kgbD.Show();
      this.Close();
    }
    //Oda Bilgilerini Düzenle formumuz açılsın.
    private void button_OdaBilgileri_Click(object sender, EventArgs e)
    { 
      KayitIslemleriOdaBilgileriDuzenle kgbD = new KayitIslemleriOdaBilgileriDuzenle();
      kgbD.Show();
      this.Close();
    }
    //Ücret Bilgilerini Düzenle formumuz açılsın.
    private void button_UcretBilgileriDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      KayitIslemleriUcretBilgileriDuzenle kgbD = new KayitIslemleriUcretBilgileriDuzenle();
      kgbD.Show();
      this.Close();
    }
    //Öğrencileri yazdırmak için kullanıyoruz.
    private void button_Yazdir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PrintDocument PD = new PrintDocument();
      PD.PrintPage += new PrintPageEventHandler(OnPrintDocument);

      try
      {
        PD.Print();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Yazıcı çıktısı alınamıyor.", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
      }
      finally
      {
        PD.Dispose();
      } 
    }
    
    private static void OnPrintDocument(object sender, PrintPageEventArgs e)
    {
      e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Red, 20, 20, 100, 100);
    }

    private void pB_Home_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      AnaMenu a = new AnaMenu();
      a.Show();
      this.Close();
    }}}

Kodlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki yazımda Öğrenci Silme işlemleri ile devam edeceğim..

Yorum Yaz