Yurt Otomasyonu | Öğrenci Silme İşlemleri

YAZAR: Kübra ATLI

Merhaba arkadaşlar, bir önceki yazımda öğrenci işlemlerini anlattım. Öğrenci Sil kısmından ayrıntılı bahsetmedim. Bu yazımızda ise bundan bahsedeceğim. Öncelikle tasarımını tekrar paylaşmak istiyorum.

ogrenciSil

Arkadaşlar öncelikle tüm tablolardan ilgili veriyi kaldırmak için Stored Procedure kullandım.
Aşağıdaki şekildeki gibi hepsi için oluşturulur ve kod kısmına gelecek olursak, onlarıda şekilimizin hemen altında gösteriyorum. 🙂

Resim1

Her birisi için aşağıdaki gibi yazacağız.

Resim2

public partial class OgrenciSil : Form
  {
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=... ; Initial Catalog=...; Integrated Security= true; User Id=...; Password=...");
    public OgrenciSil()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Sil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult result = MessageBox.Show("Silmek İstediğinize Emin Misiniz?", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo);

      //Silmek istediğimize evet diyorsak aşağıdaki işlemler yapılır.
      if (result == DialogResult.Yes)
      {
        using (SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=... ; Initial Catalog=...; Integrated Security= true; User Id=...; Password=..."))

        using (SqlCommand secmeKomutu = new SqlCommand("dbo_DeleteOgrenciGenelBilgiler", baglanti))
        {
          secmeKomutu.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

          secmeKomutu.Parameters.AddWithValue("@TC_No", textBox1_Tc.Text);

          // open connection, execute command, close connection
          baglanti.Open();
          secmeKomutu.ExecuteNonQuery();
          baglanti.Close();
        }

        using (SqlCommand secmeKomutu = new SqlCommand("dbo_DeleteOgrenciIletisimBilgileri", baglanti))
        {
          secmeKomutu.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

          secmeKomutu.Parameters.AddWithValue("@TC_No", textBox1_Tc.Text);

          // open connection, execute command, close connection
          baglanti.Open();
          secmeKomutu.ExecuteNonQuery();
          baglanti.Close();
        }

        using (SqlCommand secmeKomutu = new SqlCommand("dbo_DeleteOgrenciKimlikBilgileri", baglanti))
        {
          secmeKomutu.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

          secmeKomutu.Parameters.AddWithValue("@TC_No", textBox1_Tc.Text);

          // open connection, execute command, close connection
          baglanti.Open();
          secmeKomutu.ExecuteNonQuery();
          baglanti.Close();
        }

        using (SqlCommand secmeKomutu = new SqlCommand("dbo_DeleteOgrenciOdaBilgileri", baglanti))
        {
          secmeKomutu.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

          secmeKomutu.Parameters.AddWithValue("@TC_No", textBox1_Tc.Text);

          // open connection, execute command, close connection
          baglanti.Open();
          secmeKomutu.ExecuteNonQuery();
          baglanti.Close();
        }

        using (SqlCommand secmeKomutu = new SqlCommand("dbo_DeleteOgrenciUcretBilgileri", baglanti))
        {
          secmeKomutu.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

          secmeKomutu.Parameters.AddWithValue("@TC_No", textBox1_Tc.Text);

          // open connection, execute command, close connection
          baglanti.Open();
          secmeKomutu.ExecuteNonQuery();
          baglanti.Close();
        }
      }
      else
      {
        OgrenciIslemleri pd = new OgrenciIslemleri();
        pd.Show();
        this.Close();
      } 
    }
    private void pB_Home_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OgrenciIslemleri oi = new OgrenciIslemleri();
      oi.Show();
      this.Close();
    } }}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *