Yurt Otomasyonu | Personel İşlemleri

YAZAR: Kübra ATLI

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda sizlere personel işlemlerinin gerçekleştiği formumu anlatacağım. Tasarımı aşağıdaki şekilde.

PersonelIslemleri

Kod kısmı aşağıdaki şekilde.

public partial class PersonelIslemleri : Form
  {
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=... ; Initial Catalog=...; Integrated Security= true; User Id=...; Password=...");
    
    public PersonelIslemleri()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void pB_Home_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      AnaMenu a = new AnaMenu();
      a.Show();
      griddoldurPersonel();
      this.Close();
    }

    void griddoldurPersonel()
    {
      SqlDataAdapter da;
      DataSet ds;
      da = new SqlDataAdapter("Select * From Personel", baglanti);
      ds = new DataSet();
      da.Fill(ds, "Personel");
      dataGridView_personel.DataSource = ds.Tables["Personel"];
      baglanti.Close();
    }

    private void button_kaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (baglanti.State == ConnectionState.Open) { baglanti.Close(); }
      try
      {
        string sql = "SELECT * FROM Personel WHERE Personel_No=@Personel_No";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, baglanti);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Personel_No", textBox1_PersonelNo.Text);
        baglanti.Open();
        SqlDataReader ddr = cmd.ExecuteReader();
        if (ddr.Read())
        {
          MessageBox.Show("Bu Personel Kayıtlı!", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
          baglanti.Close();
        }
        else if (textBox_TC.Text == "" || textBox1_PersonelNo.Text == "" || textBox1_PersonelAd.Text == ""
          || textBox_PersonelSoyad.Text == "" || dateTimePicker_IseGiris.Text == "" || textBox4_Telefon.Text == ""
          || textBox_Gorevi.Text == "" || textBox_Maasi.Text == "" || textBox3_Adres.Text == "")
        {
          MessageBox.Show("Bilgileri Eksiksiz Giriniz!", "Uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);

        }
        else
        {
          SqlCommand comn = new SqlCommand();
          comn.CommandText = "INSERT INTO Personel (Personel_No,TC_No,Personel_Ad,Personel_Soyad,IseGirisTarihi,Adres,Personel_Telefon,Gorevi,Maas)" +
            "VALUES('" + textBox_TC.Text + "','" + textBox1_PersonelNo.Text + "', '" + textBox1_PersonelAd.Text + "','" + textBox_PersonelSoyad.Text + "','" +
            dateTimePicker_IseGiris.Value + "','" + textBox4_Telefon.Text + "','" + textBox_Gorevi.Text + "','" + textBox_Maasi.Text + "','" + textBox3_Adres.Text + "')";
          if (baglanti.State == ConnectionState.Open) { baglanti.Close(); }
          baglanti.Open();
          comn.Connection = baglanti;
          comn.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Ekleme İşlemi Başarılı");
          griddoldurPersonel(); //Ekleme yapıldıktan sonra tabloyu yeniden göster, güncelle.
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        baglanti.Close();
      }
    }
    //Yeni personel eklenecek ise textboxları temizle.
    private void button_YeniPersonel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox1_PersonelNo.Clear();
        textBox_TC.Clear();
        textBox1_PersonelAd.Clear();
        textBox_PersonelSoyad .Clear();
        textBox4_Telefon.Clear();
        textBox_Gorevi.Clear();
        textBox_Maasi.Clear();
        textBox3_Adres.Clear();
    }
    //Personel Sil adlı form oluşturdum ve ona yönlendirdim. İçeriği Öğrenci Silme işlemlerini içeren yazımdaki gibi.
    private void button_PersonelSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PersonelSil ps = new PersonelSil();
      ps.Show();
      this.Close();
    }

    private void button_PersonelGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PersonelDuzenle pd = new PersonelDuzenle();
      pd.Show();
      this.Close();
    }}}

1 thought on “Yurt Otomasyonu | Personel İşlemleri

 • hocam size nasıl ulaşabilirim 🙁 proje ödevim var bu projeyi yaptım ama ilerleyemiyorum gönderme sansınız varmı hocam bana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *