Bluetooth Açıp Kapatmak

Android de proje geliştirirken Bluetooh özelliğini kullanmak isteyebiliriz. Bu nedenle, uygulamamız içerisinde Bluetooth’ u açıp kapatma ve görünür yapma gibi işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini içeren küçük bir örnek yapalım.

Öncelikle yeni bir sayfa oluşturalım.Daha sonra sayfamıza üç adet buton ekleyelim. Butonlardan birine “Bluetooth’u Aç”, birine “Görünür Yap”, diğerine ise “Bluetooh’u Kapat” isimlerini verelim ve butonların click metodlarını oluşturalım.

Her zamanki tanımlamalarımızı yapalım.

Button ac;
Button kapat;
Button gorunurYap;
TextView durum;


Ardından onCreate() metoduna girelim.

ac=(Button)findViewById(R.id.button1);
gorunurYap =(Button)findViewById(R.id.button2);
kapat=(Button)findViewById(R.id.button3);
durum=(TextView)findViewById(R.id.textView1);

tanımlamalarını yapalım.

final BluetoothAdapter BluetoothAdaptoru = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

komutuyla bir Bluetooth Adaptörü oluşturalım.Bu sayede Bluetooth’a erişebileceğiz.

Bluetooth’u açmak için aşağıdaki kodu yazalım.

ac.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				if(BluetoothAdaptoru == null ) 
				{	
					durum.setText("Bluetooth Aygıtı Bulunamadı.");
				}

				else 
				{
					if(!BluetoothAdaptoru.isEnabled()) 
					{
						Intent bluetoothBaslat = new Intent (BluetoothAdaptoru.ACTION_REQUEST_ENABLE);
						startActivityForResult(bluetoothBaslat,1);
						durum.setText("Bluetooth Açıldı.");
					}
				}
			}
		});

Eğer  BluetoothAdaptoru null değeri dönüyorsa demek ki telefonun bluetooth özelliği yoktur. Yok eğer telefonun bluetooth özeliiği varsa yeni bir bluetoothBaslat Intent’i oluşturalım ve bu Intent’i startActivityForResult metodu ile çalıştıralım.

Görüldüğü gibi Intent içerisinde BluetoothAdaptoru.ACTION_REQUEST_ENABLE özelliğini başlatarak bluetooth’u aktif ettik.

Şimdi gorunurYap butonunun Click metodunu yazalım.

gorunurYap.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {
// TODO Auto-generated method stub

Intent gorunurYap = new Intent (BluetoothAdaptoru.ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE);
startActivityForResult(gorunurYap,1);
durum.setText("Bluetooth Görünür Hale Getirildi.");

}
});

Intent metodu içerisinde  BluetoothAdaptoru.ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE özelliği yardımıyla cihazımızı görünür hale getirdik. Ve startActivityForResult metodu ile Intent’i çalıştırdık.

En son olarak Bluetooth özelliğini kapatma komutunu verelim. Bu kodu son butonumuz olan kapat butonun Click’ine veriyoruz.

kapat.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {
// TODO Auto-generated method stub
if(BluetoothAdaptoru.isEnabled())
{
BluetoothAdaptoru.disable();
durum.setText("Bluetooth Kapatıldı.");

}
}
});

Burada demek istiyoruz ki;  Eğer BluetoothAdaptoru açıksa, kapat. Her bir durumu da durum isimli TextView içinde yazdırıyoruz.

Son olarak Bluetooth’a erişebilmemiz için AndroidManifest dosyası içerisinde Bluetooth izni vermemiz gerekir.

Bunun için AndroidManifest dosyası içerisine girelim.İzinlerini

 

tag’ının üzerine ekleyelim.
Kodumuzu emülatör üzerinde denediğimizde büyük ihtimalle çalışamayacaktır. Fakat projemizi export eder ve apk dosyasını telefonumuza kurarsak projemizin çalıştığını göreceksiniz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *