Ara 11

Android içerisinde ListView kullanımının nasıl olduğuna dair küçük bir örnek yapalım.İstersek öncelikle uygulamamız üzerinde yeni bir sayfa oluşturalım.Ardından sayfanın gerekli ayarlamalarını yapalım.

Sayfamıza Palette bileşeni altından bir adet ListView bileşeni ekleyelim. Yada bu bileşeni sayfanın xml kod yapısı içerisine girip, ListView’ın xml kodunu yazarak da ekleyebiliriz.Şimdi sayfanın .java uzantılı class yapısı içerisine girelim. Ve sayfadaki ListView bileşenini temsil edecek değişkeni oluşturalım.

final ListView liste=(ListView)findViewById(R.id.listView1);

Bu kodun hemen ardından ListView içerisinde görüntületeceğimiz dizi değişkenini tanımlayalım.

String takimlar[]={"Fenerbahçe","Galatasaray","Beşiktaş","Trabzonspor"};

Şimdi ListView üzerinde bu verileri görebilmek için, ListView ‘ı bu değişkenimizle set etmemiz gerekir.

liste.setAdapter(new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1 , takimlar));

komutuyla bunu sağlıyoruz.

Bu sayede projemizi çalıştırdığımızda ListView içerisinde dizimizin değişkenleri görülebilir.
Son olarak bu değişkenlere tıkladığımızda onun adını mesaj olarak ekranda görüntületelim.

Sayfamızın kod yapısı içerisinde;

liste.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
    	@Override
     public void onItemClick(AdapterView<?> a, View v, int position, long id) {   
    Toast.makeText(MainActivity.this, liste.getItemAtPosition(position).toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
         }		
 });

kodunu yazarak;

Listview’a tıklandığında aktif olacak metodu tanımlamış olduk.
Bu metod sayesinde ListView’ da hangi veriye tıklarsak bize position değişkeni içerisinde o verinin pozisyon bilgisi döner.
Ardından bu pozisyon değerin hangi veriye ait olduğunu liste.getItemAtPosition(position) komutu ile bularak Toast.makeText() ile ekrana bastırdık. Bu sayede ListView’dan hangi veriyi seçersek o verinin adını mesaj olarak ekranda görüntületmiş olduk.

Projemizin görseli aşağıdaki gibi olacaktır.

13

Yorum Yaz