Ara 12

Option menü cihazın “Menu” tuşuna basıldığında aşağıdan açılan menüdür. Seçenek sayısı 6 taneye kadarsa hepsi orda görünür, 6′dan fazla ise 6. seçenek “more” olur ve diğer seçenekleri onu kullanarak görebiliriz.

Proje içerisinde Option Menu oluşturmadan önce projeye iki yeni sayfa ekleyelim. Option menüden bu iki sayfaya link vereceğiz. Ardından eclipse altında proje dosyasında, res klasörünün altındaki menü klasörüne sağ tıklayalım.

New –> Android XML File diyelim. İsmini girerek projeye yeni bir menü ekleyelim. (Ben menum adını verdim.) Eklenen menünün .xml uzantılı yapısı içerisine girelim. Buraya menüde çıkacak nesneleri eklemeliyiz. İçerisine aşağıdakine benzer bir xml yapısı yazabiliriz.


    Burada görüldüğü gibi item’lar oluşturduk ve her bir item’a id ve başlık değerleri verdik. Menümüzü oluşturduktan sonra öncelikle menümüzü göstermek istediğimiz sayfanın .java uzantılı class yapısı içerisine girelim.

Burada Source –> Override/Implement Methods seçeneğini seçelim.

Ardından  onCreateOptionsMenu() ve  onOptionsItemSelected() metodlarını sayfamıza ekleyelim.

Ardından   onCreateOptionsMenu() metodunun içerisine gelelim.

MenuInflater m= getMenuInflater();
m.inflate(R.menu.menum, menu);
return super.onCreateOptionsMenu(menu);

kodunu yazalım. Burada menüleri kullanabilmemiz için gerekli olan MenuInflater oluşturduk. Daha sonra oluşturduğumuz m nesnesi üzerinden Inflate metodunu çağırdık. Bu metodun içerisine biraz önce oluşturduğumuz menüyü yazdık. (Bizim menümüzün adı “menum”  ‘dü ve menü klasörünün altında bulunuyordu.)

Ardından artık yapmamız gereken menüde herhangi bir item’a tıklandığında yapılacak işlemleri oluşturmak. Bunun için onOptionsItemSelected(MenuItem item) metodu içerisine giriyoruz. Ve içerisine aşağıdaki kodu yazıyoruz.

switch (item.getItemId())
{
case R.id.sayfa1:
startActivity(new Intent("android.intent.action.ILKSAYFA"));
return true;

case R.id.sayfa2:
startActivity(new Intent("android.intent.action.IKINCISAYFA"));
return true;
}
return false

Burada görüldüğü gibi onOptionsItemSelected() metodunun kendisine gelen item nesnesini kullanarak bir switch yapısı oluşturduk. Eğer menü içerisinde kendisine tıklanan nesnenin id’si sayfa1 ise ilksayfa aktivitesini başlat, eğer tıklanan nesnenin id’si sayfa2 ise ikincisayfa aktivitesini başlat diyerek kodumuzu tamamladık.

Artık projeyi çalıştırıp menü butonuna bastığımızda oluşan menüleri listeleyebilir. Bunlardan herhangi birine tıklayarak da diğer sayfalara erişimi sağlayabiliriz.

Aşağıda uygulamanın ekran görüntülerini görüyorsunuz.

15-1

15-2

Yorum Yaz