Oca 17

AlertDialog nesnesi projemiz içerisinde birçok yerde, birçok ayrı özelliklerini kullandığımız çok fonksiyonlu bir nesnedir. Bu nesne seçim yapma, bilgilendirme vb. birçok işlem için uyarlanıp, kullanılabilir.

Şimdi AlertDialogumuza bir resmin nasıl eklendiğini gösterelim. Bunun için AlertDialog nesnesinin setIcon() özelliğini kullanıyoruz.

alertDialog.setIcon(R.drawable.icon);

Yukarıdaki kodda da görüldüğü gibi icon isimli resmi AlertDialogumuz içerisine dahil ediyoruz.
Kod yapısının tam halini verelim.

AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);

alertDialog.setTitle("Başık Yazısı"); //Başlık Yazısı Yazılabilir.
alertDialog.setIcon(R.drawable.icon); //İkonun projedeki konumu set edelir.
lertDialog.setMessage("İkon Nasıl Güzel Mi? "); //Verilecek Mesaj

alertDialog.setPositiveButton("Evet", // Evet Butonu Tetiklemesi
		new DialogInterface.OnClickListener() {

		public void onClick(DialogInterface dialog,int which) {
		Toast.makeText(getApplicationContext(),"Evet'e Bastın.",Toast.LENGTH_SHORT).show();
					}
				});
alertDialog.setNegativeButton("Fena degil", // Fena Değil Butonu Tetiklemesi
		new DialogInterface.OnClickListener() {

		public void onClick(DialogInterface dialog,int which) {

		Toast.makeText(getApplicationContext(),"Fena Degil'e Bastın.",Toast.LENGTH_SHORT).show();
					}
				});	
alertDialog.setNeutralButton("Hayır", // Hayır Butonu Tetiklemesi
		new DialogInterface.OnClickListener() {

		public void onClick(DialogInterface dialog,int which) {

		Toast.makeText(getApplicationContext(),"Hayır'a Bastın.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
					}
				});
		alertDialog.show();

Daha önce farklı AlertDialog örneklerinde kod yapısını anlattığım için yeniden anlatmayacağım.

Uygulamanın Ekran Çıktısı
17.1

Yorum Yaz