Şub 07

Adından da anlaşılacağı üzere, birşeye karşı gösterilen güçlük / direnme anlamına gelir. Kullanıldığı devrede akıma karşı bir güçlük göstererek akım kısıtlaması yapar. Hat üzerinden geçen akımı ayarlamak için kullanılır.
Birimi Ohm’dur. “R” ile gösterilir. Eğer hat üzerinden geçen akım azaltılmak isteniyorsa, direcin değeri arttırılmalıdır. Bir devrede direncin akım kısıtlaması yapması, devreden geçen akımı sabit bir değerde tutmasının yanı sıra devre elemanlarının yüksek akımdan zarar görmesini de engeller. Dirençler devreye seri yada paralel olarak bağlanabilir.

Her direnç değeri birbirinden farklı olabilir. Fakat değerler dirençlerin üzerlerinde yazmaz. Bir direnç üzerindeki renkler direnç değerinin anlaşılmasını sağlar. Renk değerleri sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Siyah = 0, Kahverengi = 1, Kırmızı = 2, Turuncu = 3, Sarı = 4
Yeşil = 5, Mavi = 6, Mor = 7, Gri = 8, Beyaz = 9

Bir direnç değerini elde etmek için sırasıyla şu işlem uygulanır. Direnç üzerindeki ilk rengin karşılığı olan değer 10 ile çarpılır. Üzerine ikinci rengin karşılığı olan değer eklenir. Bu sayede iki haneli bir sayı elde edilmiş olur. Üçüncü rengin değeri ise 10 sayısının üs değeri olarak alınır ve bulunan iki haneli sayı ile çarpılır. Böylece direncin değeri elde edilmiş olunur.
Örnek bir direnç resmi aşağıdaki gibidir.

Resimdeki direncin değerini hesaplayalım.
Görüldüğü üzere ilk renk kahverengi, ikinci renk yeşil, üçüncü renk ise kırmızıdır.
Dördüncü renk olan gümüş rengi ise bize direncin toleransını gösterir. Fakat bu değeri hesaba katmıyoruz.

Kahverengi = 1
Yeşil = 5
Kırmızı= 2

(1*10+5) * 10^2= 15 * 100 = 1500 Ohm

Direncin değeri 1500 Ohm yani 1.5 Kiloohm’dur.

Son olarak Ohm dönüşümlerini verelim.

1 Nanoohm = 10^-9 Ohm
1 Mikroohm = 10^-6 Ohm
1 Miliohm = 10^-3 Ohm
1 Kiloohm = 1000 Ohm
1 Megaohm =1000000 Ohm
1 Gigaohm = 1000000000 Ohm

Yorum Yaz